Povijest stranica (2013. – 2017.) Detalj sa šetnje po Pongračevu održane 23.10.2015. [BM 2021.]

Povijest stranica (2013. – 2017.)

Ovdje možete naći informacije o promjenama na web stranici Mapiranja Trešnjevke izvršene u prvih 5 godina života projekta, između 01.11.2013. i 31.12.2017. (izmjene učinjene između neslužbenog pokretanja web stranice početkom travnja 2013. i 01.11.2013. nisu bilježene)

Za sve promjene učinjene na web stranici Mapiranja Trešnjevke od 01.01.2018. nadalje pogledajte tekst “Povijest stranica (2018. – …)”

Funny fact: Prvi objavljeni tekst na web stranici Mapiranja Trešnjevke bio je onaj o Srednjacima, 10.04.2013.

— o —

14.12.2017.
Dodani su tekstovi “Pitanja za igru “Igrošetnja na Vrbanima” (02.12.2017.) i “Pitanja i odgovori uz igru “Igrošetnja na Vrbanima” (02.12.2017.) (Vanja)

12.12.2017.
Dodan je tekst “Kićenje stupova: Adventski običaj IX. gimnazije!” (Inge/Vanja)

09.12.2017.
Nadopunjen je tekst Crkve Trešnjevke. (Vanja)

07.11.2017.
Dodani su tekstovi “Trešnjevačka “crna kronika”, “Pitanja i odgovori uz igru “Šećemo se i igramo uz Rakete! (13.10.2017.)” i “Crtice iz života amaterskog nogometa na Trešnjevci: Marijan i Viktor Hercigonja”. (Vanja)

05.11.2017.
Nadopunjen je tekst o NK Rudeš. (Vanja)

03.11.2017.
Dodani su tekstovi “Vatrogastvo na Trešnjevci” i “DVD Trešnjevka” (Vanja)

16.10.2017.
Dodan je tekst “Pitanja za igru “Šećemo se i igramo uz Rakete! (13.10.2017.)” (Vanja)

rujan 2017.
Ažuriran je tekst “Najava budućih akcija” sa podacima o šetnjama tokom jeseni 2017. (Vanja)

svibanj 2017.
Ažurirani su tekstovi vezani uz akciju “Jane’s Walk”, “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu” i “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu – detaljnije” sa podacima o ovogodišnjim šetnjama. (Vanja)

25.04.2017.
Dodan je tekst “Dućanski rolo – dio povijesti trgovanja, i ne samo na Trešnjevci”. (Vanja)

14.04.2017.
Dodan je tekst “Nastanak kuće – Golubovečka 23 (1941.-1942.)”. (Vanja)

18.03.2017. Nadopunjen je tekst “Naše dosadašnje akcije” sa izvještajem o posjetu Tehnikom muzeju. (Vanja)
ožujak 2017.

15.03.2017.
Nadopunjen je tekst “O našim aktivnostima” sa informacijom o suradnji sa Muzejom grada Zagreba na organizaciji izložbe o Trešnjevci i Trnju te o dodavanju prvih tekstova vezanih uz trešnjevačko susjedstvo (Trnje) (Vanja)

05.03.2017.
Dodani prvi tekstovi o Trnju (GP/Vanja).
“Zašto Trnje u Mapiranju Trešnjevke?”
“Tamo gdje je vrijeme stalo (Trnje)”
“Vremenska i socijalna rupa (Trnje)”
“Petlja” i njena rasvjeta (Trnje)”
“Ljudi napuste, priroda preuzima (Trnje)”
“Odumiranje Geofizike (Trnje)”
“Kanal (Trnje)”

20.02.2017.
Nadopunjen je tekst “Najava budućih akcija” sa informacijama o programima projekta u proljeće 2017.. (Vanja)

06.12.2016.
Dodani su slijedeći tekstovi i pripadajuće fotografije: “Lova do krova” i “Trešnjevka u obiteljskim albumima i arhivama” (GP, Vanja)

25.11.2016.
Nadopunjen je tekst “Pimp my Pump” sa novim informacijama o toj umjetničkoj grupi. (Vanja)

23.11.2016.
Dodan je tekst “Trešnjevka na Savi”, a tekst “Budućnost Trešnjevke” je dopunjen informacijama o planu gradnje Imperium towera. (Vanja)

09.11.2016.
Dopunjeni su tekstovi “Administrativni pogled na Trešnjevku nekad” (uvrštavanje detalja o općini Kustošija od 1937. do 1945.), “Osnovne škole na Trešnjevci” (uvrštavanje Montessori škole u Mandićevoj) te “Trešnjevačke udruge” (uvrštavanje niza dosad nespomenutih udruga). (Vanja)

02.11.2016.
Dodan je tekst “Trešnjevka između čistoće i smeća”. (Vanja)

25.10.2016.
Nadopunjen je tekst “Naše dosadašnje akcije” sa linkom na tekst sa izvještajem sa šetnje na blogu “Nepoznati Zagreb”. (Vanja)

20.10.2016.
Dodan je tekst “Boćališta Trešnjevke” (Vanja)

19.10.2016.
Dodan je tekst “Trešnjevačke magle” (Vanja)

11.10.2016.
Dodan je tekst “Kako sam pretekao proslavljenog maratonca”. (GP)

20.09.2016.
Dodan je tekst “Trešnjevačke brajde” (Vanja)

18.09.2016.
Dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” sa podacima o šetnji po jugoistočnom susjedstvu Trešnjevke. (Vanja)

16.09.2016.
Dopunjen tekst “O našim aktivnostima” sa podacima o šetnjama s kraja proljeća 2016. godine. (Vanja)

09.09.2016.
Dodan je tekst “Kuglanje na Trešnjevci” (Vanja)

06.09.2016.
Ažuriran tekst “Najava budućih akcija” sa rasporedom šetnji za jesen 2016. (Vanja)

05.09.2016.
U tekstu “Potoci Trešnjevke” dodani su podaci o potoku Kraljevcu. (Vanja)

28.05.2016.
Ažurirani tekstovi “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu – detaljnije”, “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu” te “Najava budućih akcija”. (Vanja)

25.05.2016.
Dodan novi tekst “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu – detaljnije”, restrukturiran već postojeći tekst “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu”. (Vanja)

svibanj 2016.
Višekratno ažuriranje teksta “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu”. (Vanja)

31.03.2016.
Dodan je tekst “Ulična rasvjeta Trešnjevke”. (Vanja)

13.03.2016.
Fimaliziran je tekst “Najava budućih akcija” sa rasporedom šetnji predviđenih uz akciju “Jane’s Walk” za svibanj 2016., a tekst “Naše dosadašnje akcije” dopunjen je linkom na detaljan opis posjeta Gradskom kazalištu Trešnja. (Vanja)

09.03.2016.
Dopunjen tekst “Najava budućih akcija” sa rasporedom šetnji predviđenih uz akciju “Jane’s Walk” za svibanj 2016. (Vanja)

04.03.2016.
Dopunjeni tekstovi “Naše dosadašnje akcije” i “O našim aktivnostima” sa podacima o aktivnostima početkom 2016. (Vanja)

03.03.2016.
Dopunjen tekst “O autorima i suradnicima” sa imenima volontera iz IX gimnazije koji sudjeluju u projektu mapiranja lokala u najvažnijim trgovačkim ulicama Trešnjevke. Dopunjen je i tekst “Hoteli i hosteli na Trešnjevci” sa listom apartmana i soba za iznajmljivanje na Trešnjevci. (Vanja)

27.02.2016.
Dopunjen tekst “Najava budućih akcija” sa dijelom akcija predviđenih za proljeće 2016. (Vanja)

25.02.2016.
Dodan tekst Energetska infrastruktura (GP)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Stube
Ericsson Nikola Tesla
Javni satovi
Selska cesta
Prepreke za automobile
Vodovod
Krapinska ulica
Munjara
Drvoredi
Crkva Sv. Marka Križevčanina
Dječji dom Selska
Hosteli
Inicijative
Dom sportova
Potoci
NK Šparta-Elektra
Zapadni kolodvor
Dječja igrališta
Gromobrani
Domovi zdravlja
Okretište Savski most
Gajevo
(GP)

08.02.2016.
Dodan tekst “Administrativna podjela Trešnjevke danas”, a starome tekstu “Administrativni pogled na Trešnjevku jučer i danas” promijenjeno je ime u “Administrativni pogled na Trešnjevku nekad” (Vanja)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Administrativna podjela
(GP)

05.02.2016.
Dodan tekst “Trešnjevački kvartovi na Internetu” (Vanja)

28.01.2016.
Dopunjen tekst “Udruge Trešnjevke” sa podacima o nizu do sada nespomenutih udruga (Vanja)

17.01.2016.
Dopunjen tekst “O našim aktivnostima” sa podacima o aktivnostima u siječnju 2016. (Vanja)

15.01.2016.
Dopunjen tekst podacima od 1941. do današnjih dana (uz izmjenu u naslovu) “Tvornice Trešnjevke – pokušaj povijesnog pregleda” te tekst “Udruge Trešnjevke” (Vanja)

08.01.2016.
Dopunjen tekst (uz izmjenu u naslovu) “Tvornice Trešnjevke – pokušaj povijesnog pregleda (do 1945.)” (Vanja)

06.01.2016.
Dodan tekst “Tvornice Trešnjevke – pokušaj povijesnog pregleda (do 1918.)” (Vanja)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Tvornice
(GP)

05.01.2016.
Dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” (dodane fotografije i link na izvještaj sa šetnje) te “O našim aktivnostima” (dodane informacije o šetnji) (Vanja, GP)

26.12.2015.
Dodan tekst “Gromobranske instalacije i uzemljenja” (GP), a tekst o održanim i budućim akcijama je dopunjen nakon šetnje “Predbožićna trešnjevačka dijagonala” (Vanja).

05.12.2015.
Dodan tekst “Iva Štambuk, Tea Matija Tolić: Preobrazba gradskog središta Trešnjevka – studentski rad” (Iva Štambuk, Tea Matija Tolić)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Studentski rad
(GP)

26.11.2015.
Dodan tekst “Larisa Čišić: Trešnjevačka gmajna na području Trešnjevačkog trga – studentski rad” (Larisa Čišić)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Studentski rad
(GP)

24.11.2015.
Dodan tekst “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (8): O jezikoslovcima i revolucionarima” (Vanja)

23.11.2015.
Tekst “Naše dosadašnje akcije” dopunjen je linkovima na detaljne izvještaje sa dvije posljednje šetnje, Pongračevim i Starom Trešnjevkom. (Vanja)

20.11.2015.
Dodan je tekst “Mateja Nosil: Preobrazba središta Trešnjevke – studentski rad”. (Mateja Nosil)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Studentski rad
(GP)

13.11.2015.
Dodan je tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive (7): Hotel Panorama”. (Vanja)
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Hotel “Panorama”
(GP)

12.11.2015.
Dodan je tekst Hotel Panorama. (Vanja)

05.11.2015.
Ispravljen tekst “Sportska dvorana Trešnjevka (“Kutija šibica”)” – korigirana godina otvaranja Doma sportova, 1979. u 1972. (Vanja)

04.11.2015.
Dodan je tekst “Kako se Trešnjevčani brane od krađa” (Vanja)

15.10.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
“NK Trešnjevka”
Javni zahodi
Kaldrma
Mostovi
Potoci
Jarunsko jezero
Studentski domovi
Sportski sadržaji
Tržnica Trešnjevka
Prepreke prometa
Rampe i javne ograde
Zelena Trešnjevka
Štenge
Grafiti
“Dvorci”
Skulpture
Nestale ulice
Horvaćanska cesta
Voltino naselje
Osnovne škole
Provizorni stanovi
Stambene kućice ZET-a
(GP)

14.10.2015.
Dodani su tekstovi “Provizorni stanovi na Selskoj cesti (1927.-1928.)” te “Stambene kućice namještenika ZET-a na Pongračevom (1931.)”. (Vanja)

02.10.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Prepreke za automobile
Štenge
Sunca na ogradama
Električna Trešnjevka
Isprašivači tepiha
Dom za starije i nemoćne
Selska cesta
“NK Trešnjevka”
Dječja igrališta
Zapuštena Trešnjevka
Otkačena Trešnjevka
Kvart Gajevo
(GP)

25.09.2015.
Dodan je tekst “Iva Grubiša: Život i značenja tržnice Trešnjevka”  te sažetak, “Iva Grubiša: Život i značenja tržnice Trešnjevka – sažetak studentskog istraživanja”. (Vanja)

23.09.2015.
Dodan raspored aktivnosti za jesen 2016 na stranici “Najava budućih akcija”. (Vanja)

10.07.2015.
Dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” sa fotografijom i linkom na izvještaj sa šetnje. (Vanja)

07.07.2015.
Dodan tekst “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (7): Najveći trešnjevački kućni brojevi”. (Vanja, Mladen)

21.06.2015.
Dodan tekst “Almanah Udruženja trgovaca, Zagreb, 1932.-1935.” (Vanja)

13.06.2015.
Nakon šetnje po Prečkom ažuriran je tekst “Naše dosadašnje akcije”, a u tekst “Najava budućih akcija” dodana je obavijest da će program jesenskih šetnji biti objavljen krajem rujna. (Vanja)

29.05.2015.
Nakon šetnje i posjeta OŠ Augusta Šenoe ažuriran je tekst “Naše dosadašnje akcije”, a najava šetnje po Prečkom je dodana u tekst “Najava budućih akcija”. (Vanja)

27.05.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
“Franck” kava
Gradske kuće Meršićeva
Gumara “Marijan Čavić”
Zid Zapadnog kolodvora
Željezničarske kuće
Zelena Trešnjevka
Kazalište “Trešnja”
Skulpture
Pothodnici
(GP)

23.05.2015.
Dopunjen tekst “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu” sa dodatnih sedam linkova na fotografije snimljene tokom šetnji. (Vanja)

22.05.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Naslovnica s thumbnailovima
(GP)

15.05.2015.
Dopunjen tekst “Jane’s Walk šetnje u Zagrebu” linkovima na fotografije i filmove snimljene tokom šetnje (stranica će biti i nadalje nadopunjavana novim linkovima). (Vanja)

07.05.2015.
Dopunjen tekst “Naše buduće akcije” najavom o radionici za učenike Osnovne škole Augusta Šenoe. (Vanja)

27.04.2015.
Dodan tekst “Plac u kvartu”. (Vanja)

25.04.2015.
Dodan tekst “Jane’s Walk u Zagrebu” te dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” sa linkom na tekst sa ostalim šetnjama u Zagrebu iz ciklusa Jane’s Walk. (Vanja)

20.04.2015.
Dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” sa izvještajem sa šetnje po naselju Prve hrvatske štedionice. (Vanja)

18.04.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Sky Office
Dosadašnje akcije
(GP)

15.04.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Zid Zapadnog kolodvora
Okolica Zapadnog kolodvora iz zraka
Zapadni kolodvor
Okolica Srednjaka iz zraka
Košarkaški klub “Trešnjevka”
Naselje prve hrvatske štedionice
(GP)
Dodan tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive (6): Sky office i njegova panorama”, dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” sa izvještajem o posjetu poslovnoj zgradi Sky Office. (Vanja)

02.04.2015.
Dopunjen tekst “Filmski studio Ocean film”. (Vanja)

31.03.2015.
Dodan tekst “KK Trešnjevka (danas KK Zrinjevac)”. (Vanja)

28.03.2015.
Dodani tekstovi “Zapadni kolodvor” i “Najdulji trešnjevački zid. Južna strana Zapadnog kolodvora” (Vanja)

27.03.2015.
Dodan tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive (5): Srednjaci i okolica”. (Vanja)

26.03.2015.
Dodan tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive (4): Okolica Zapadnog kolodvora”. (Vanja)

13.03.2015.
Dodan tekst “In memoriam”. (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
In memoriam
(GP)

08.02.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Sunčana strana ulice
“Viadukt”
(GP)

06.02.2015.
Dodan tekst “Viadukt”. (Vanja)

05.02.2015.
Dodan tekst “Sunčana strana ulice”, a u tekstu “Najava budućih akcija” dodan je popis šetnji za proljeće 2015. godine. (Vanja)

04.02.2015.
Dodan tekst “Oni su gradili Trešnjevku!”, a tekst “O autorima i suradnicima” je dorađen (popis suradnika je poredan po abecedi “kratica”). (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Otisci arhitekata/graditelja
(GP)

03.02.2015.
Dodan tekst “Zime na Trešnjevci”. (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Zime na Trešnjevci
(GP)

02.02.2015.
Tekstovi “Ericsson Nikola Tesla” i “Naselje Istrana i invalida” dopunjeni su novim informacijama.
Dodan je tekst “Trešnjevačke udruge” (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Ericsson Nikola Tesla
Trešnjevačke udruge
(GP)

30.01.2015.
Dodan tekst “Ericsson Nikola Tesla”. (Vanja)

29.01.2015.
Dodan tekst “O našim aktivnostima” sa sažetim prikazom naših dosadašnjih aktivnosti. (Vanja)

28.01.2015.
Dopunjen tekst “Srednje škole Trešnjevke” sa Srednjom školom – Centrom za odgoj i obrazovanje u Zagorskoj 14 i Elektrostrojarskom srednjom školom Fran Bošnjaković u Konavoskoj 2. (Vanja)

26.01.2015.
Dodan tekst “Naselje Istrana i invalida” (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Naselje Istrana i invalida
Javni zahodi
Ograde iz štanceraja
Ograde “izlazeća sunca”
Otkačena Trešnjevka
(GP)

23.01.2015.
Dodan tekst “Glumački kutak Rudeša” (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Glumci u Rudešu
(GP)

22.01.2015.
Dodan članak “Panorame Trešnjevke” (Saša/GP)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Trešnjevka iz ptičje perspektive – Ericsson Nikola Tesla
Greške u javnim natpisima
Autori i suradnici
Prekinute ulice
Crkva na Selskoj
Groblja Trešnjevčana
Panorame Trešnjevke
(GP)

21.01.2015.
Dodan tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive (3): Naselje Prve hrvatske štedionice”. (Vanja)

Dio šireg uređivačkog savjeta na jednom od sastanaka [GP 2015.]
Dio šireg uređivačkog savjeta na jednom od radnih dogovora [GP 2015.]

16.01.2015.
Dodan tekst “Prekinute ulice”. (Vanja)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Prekinute ulice
(GP)

14.01.2015.
Tekst “Trešnjevačka groblja” je dopunjen podacima o groblju u D. Vrapču na kojem su također pokapani stanovnici Trešnjevke. (Vanja)

12.01.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Groblja Trešnjevke
Sanjkališta Trešnjevke
(GP)

10.01.2015.
Dodan tekst “Trešnjevačka groblja”. (Vanja)

08.01.2015.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Neobična kuća
(GP)

07.01.2015.
Dodan tekst “Neobična obiteljska kuća arhitekta Tomislava Pavelića na Rudešu” (Konstantina)

30.12.2014.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Sv. Marko Križevčanin
Sanjkališta Trešnjevke
(GP)

29.12.2014.
Dodan tekst “Crkva sv. Marka Križevčanina” (Konstantina)

28.12.2014.
Dodan tekst “Sanjkališta Trešnjevke” (Vanja)

27.12.2014.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Predbožićna dijagonala
(GP)

26.12.2014.
Dopunjen tekst o našim dosadašnjim akcijama s izvještajem, fotkama i linkom na opširniji tekst o Predbožićnoj trešnjevačkoj dijagonali 2014. (Vanja, GP)

04.12.2014.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Rubnjaci
Milčecov park
(GP)

03.12.2014.
Dodan tekst “Dolje s rubnjacima! – rezultati akcije” s rezultatima istoimene akcije. (Vanja)

03.12.2014.
Dodan tekst “Park Zvonimira Milčeca (park na Trešnjevačkom trgu)” (Vanja)
Ažurirani tekstovi “Naše dosadašnje akcije” i “Najava budućih akcija” s prebacivanjem teksta o akciji “Dolje s rubnjacima!” iz najave u sažetak o tijelu akcije. (Vanja)

02.12.2014.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Blatne ulice
Zelena Trešnjevka
Studio Spektar
Vrtovi Trešnjevke
Istarski trg
Pongračevo
Stube
Zapuštena Trešnjevka
Otkačena Trešnjevka
“No sikiriki”
Pošte
Park Zvonimira Milčeca
(GP)

29.11.2014.
Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Fontane
Izlazeće sunce
Mostovi
Javni zahodi
(GP)

28.11.2014.
Dodan tekst “Top šekret ćenifa report” (Vanja)

19.11. 2014. 
Dodan tekst (i slike) “trenutak.39/razgovor s Vanjom Hraste” (Saša, GP)

13.11.2014.
Tekst o našim dosadašnjim akcijama nadopunjen tekstom i fotografijama sa šetnje Ciglenicom 07.11.2014. (GP, Vanja)

30.10.2014.
Tekst Volonterski klub 9. gimnazije. (Saša)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Ulične table
Volonteri
Isprašivanje tepiha
Zemlja izlazećeg sunca
Dosadašnje akcije
(GP)

24.10.2014.
Tekst Ulične table nadopunjen s informacijama o novim uličnim tablama i linkovima na vezane tekstove. (Vanja)

23.10.2014.
Dodan tekst “Trešnjevka: Zemlja izlazećeg sunca” (Vanja)

22.10.2014.
Dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” s tekstom i fotografijama šetnje po Knežiji. (Vanja, GP)

20.10.2014.
Dodan tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive (2): Remiza i okolica” (Vanja)

23.09.2014.
Dodan tekst “Pastor – Tvornica vatrogasnih aparata”. (Vanja)

23.09.2014.
Dodan tekst “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (6): Trešnjevka je kraljica pothodnika”. (Vanja)

22.09.2014.
Dodan članak o okvirima za isprašivanje tepiha. (GP)

Ažurirane uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Gljive Trešnjevke
Jarunsko jezero
Dizala “Radnik”
Skulpture
Otkačena Trešnjevka
Zapuštena Trešnjevka
(GP)

19.09.2014.
Dodan članak o građanskim inicijativama. (GP)

18.07.2014.
Dodan tekst o Stubičkoj ulici. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Ograde iz štanceraja
Stubička ulica
Radio 101
Tvornica dizala “Radnik”
(GP)

17.07.2014.
Dodan tekst “Ograde iz štanceraja”. (Vanja)

08.07.2014.
Dodan tekst o Tvornici dizala Radnik. (Vanja)

01.07.2014.
Dodan tekst o Mapiranju Trešnjevke na esperantu. (Vanja)

12.06.2014.
Dodan tekst “Omladinski radio (Radio 101)” (Vanja)

06.06.2014.
Dodan tekst “Nogomet za našim stolom (Kako smo nekad pratili Svjetsko nogometno prvenstvo …)” (Penzić)
Dodan tekst “Gostionica Jablanica” (Vanja)
Dodane zastavice na naslovnicu kao veze na sažetke na stranim jezicima (engleski, njemački, esperanto) (GZ)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape, uvodni thumbnail-ovi
Vulkanizer Bat
Gostionica Jablanica
Kreativni centar Yantra
Snižavanje rubnjaka
Besmislena zebra
Stolni nogomet
English page
Trešnjevačke štenge
(GP)

29.05.2014.
Dodan tekst “Kreativni centar Yantra” te izmijenjen tekst “Najava budućih akcija” (Vanja)

23.05.2014.
Dodan tekst “Dolje s rubnjacima!” (Vanja)

20.05.2014.
Dodani tekstovi o “Mapiranju Trešnjevke” na engleskom i njemačkom jeziku. (Vanja)

14.05.2014.
Dopunjen tekst “Trešnjevačke štenge”. (Vanja)

13.05.2014.
Dodani tekstovi “Vulkanizer Bat” i “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (5): Najbezveznija zebra na Trešnjevci”. (Vanja)

10.05.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Dosadašnje akcije
(GP)
Dopunjen tekst “Najava budućih akcija” s najavom akcije “Dolje s rubnjacima!” za kraj svibnja.

06.05.2014.
Dopunjen tekst “Najava budućih akcija” s najavom točnog vremena emitiranja priloga o Mapiranju Trešnjevke u emisiji “Kvartura” na Z1 TV. (Vanja)

27.04.2014.
Dodan članak “Dvorci Trešnjevke” (GP)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Dosadašnje akcije
Miris kave
Osnovne škole
No sikiriki
(GP)

24.04.2014.
Dopunjen tekst “Naše dosadašnje akcije” (o šetnji “Zeleni kut Trešnjevke”) te “Najava budućih akcija” (maknuta najava šetnje “Zeleni kut Trešnjevke” te najavljena prilog u emisiji “Kvartura”). (Vanja)

16.04.2014.
Dodan tekst “Jutra s mirisom kave” (Vanja)

10.04.2014.
Dopunjen je tekst “Slobodna knjižnica Prečko”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Pivnica “Krivi put”
“Pojedene ulice”
(GP)

28.03.2014.
Dodan tekst “Kada velike ulice jedu male” (Vanja)

26.03.2014.
Dodan tekst “Krivi put”. (Vanja)

25.03.2014.
Dodan tekst “Trešnjevka iz ptičje perspektive”. (Vanja)

21.03.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Neboder 123
Tvornica dječje obuće
Romantičan dan
(GP)

20.03.2014.
Dodani tekstovi “Tvornica dječje obuće Zagreb” i “Neboder 123”. (Vanja)

19.03.2014.
Dodan članak o dvojčekima, trojčekima…
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Mitnice
Otkačena Tr.
Zgrada u Zorkovačkoj
Pongračevo
Grafiti
Rudeške ceste i ulice
NK Rudeš
Munjara
Neasfaltirane ulice
(GP)

12.3.2014.
Dodane najave šetnji pod “Najava budućih akcija”

11.3.2014.
Dodan tekst i fotka o Trešnjevačkim outsiderima (SMK)
Dodan tekst “Romantičan dan na Trešnjevci” (Vanja)

03.03.2014.
Dodan tekst “Osnovne škole između dva rata. Osnovna škola Augusta Šenoe arhitekta Ivana Zemljaka” (Konstantina)
Dodan tekst “Rudeška inventura” (Vanja)

03.03.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Gljive
Srednje škole
Skulpture
Osnovne škole
Grafiti
Crkve
(GP)

01.03.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Rampe
Prepreke prometu
Potoci Trešnjevke
Vure Trešnjevke
No sikiriki
Autori i suradnici
(GP)

28.02.2014.
Tekst “Trešnjevačke skulpture, fontane i spomen-obilježja” je nadopunjen podacima o bisti Augusta Šenoe postavljenoj u dvorište Osnovne škole Augusta Šenoe u Selskoj cesti. (Vanja)

27.02.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Rudeš
Albumi Trešnjevčana
(GP)

24.02.2014.
Dodan članak i fotografije o rampama Trešnjevke (GP)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Rampe
Gljive
NK Sava
Zapuštena Tr.
Otkačena Tr.
Grafiti
Rasadnik
Javni satovi
Skulpture
(GP)

21.02.2014.
Dodan članak o Galeriji DDT. (SMK)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Galerija DDT
(GP)

18.02.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Vure
Bus
(GP)

17.02.2014.
Dodan tekst “Drugi život zgrade Cimos”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Cimos
(GP)

14.02.2014.
Dodan tekst “Kovači – još odjekuje zvuk nakovnja …”, a tekst “Kino Triglav” je dopunjen citatom o danu otvaranja kina. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Kovačnica
(GP)

12.02.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Okretište Savski most
Kaldrma
Gljive Trešnjevke
Zapuštena Trešnjevka
(GP)

11.02.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Sela urasla u grad
Jarunsko jezero
Mitnice
Magazinska cesta
Ciglenica
Električna Trešnjevka
(GP)

10.02.2014.
Dodan tekst “Kako su sela urasla u grad”. (Vanja)

04.02.2014.
Dopunjen tekst “Filmski studio Ocean filma” uz dodatne linkove te nadopune teksta “Trešnjevačke vure” uz dodatni link. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Jezero Jarun – rekonstrukcija članka (autor teksta VT)
Biciklijade
(GP)

31.01.2014.
Dodan tekst “Večernjakove biciklijade”. (Vanja)

28.01.2014.
Dodan tekst “Poplava 1964.”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Poplava 1964.
Kolosijek za Prečko
Javni satovi
(GP)

27.01.2014.
Uz tekst “Tramvajsko okretište Savski most” dodan link na prijedlog spomenika Nikoli Tesli Ivana Ladislava Galete koji bi bio smješten između željezničkog i cestovnog mosta. (Vanja)

26.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Javne vure
Stari natpisi
Tablice osiguravatelja
(GP)

25.01.2014.
Dodan tekst “Trešnjevačke vure”. (Vanja)

24.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Popločenje kamenom
Okretište Savski most
(GP)

23.01.2014.
Dodani tekstovi “Trešnjevačka kaldrma” i “Tramvajsko okretište Savski most”. (Vanja)

22.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Oglasi
Grafiti
NK Zagreb
NK Šparta
Skulpture i spomen ploče
Pilari
Stari špeceraji
Kolosijek za Prečko
Popis članaka
(GP)

21.01.2014.
Dodan tekst “Oglasne ploče” (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Oglasne ploče
Naslovnica
Najkraća ulica
“Munjara”
(GP)

20.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Gljive Trešnjevke [Novo]
Pizzerije
Pongračevo
Nazivi ulica
Greške
Dodana galerija linkova na naslovnoj stranici.
(GP)

17.01.2014.
Dodan tekst “Mjesečne ulice“, dopunjen tekst “Stari špeceraji” informacijama iz komentara Penzića. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
Mjesečne ulice
Albumi
Raspela
Grafiti
(GP)

16.01.2014.
Dodan tekst “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (4): Kladim se da ovo niste znali!” (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Kladionice
– Autobusi
– NK Sava
(GP)

15.01.2014.
Nadopunjeni tekstovi “Biciklom od Prečkog do Jelačić placa” (dodan link u Zanimljive poveznice) i “Raspela Trešnjevke” (dodana raspela u Rudešu i Prečkom)
(Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Prepreke prometu automobila
– Greške u nazivlju ulica
– Štenge Tr.
– Zapuštena Tr.
– Knežija/Horvati
– Grafiti Tr.
(GP)

12.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Članak “Trešnjevka iz obiteljskih albuma”
– Uspornici prometa
– Fontane
– Autobusni promet
– Tramvaj na Tr.
– Pošte Tr.
– Klupe Tr.
– Sidra Tr.
– Peščanska cesta
– Grafiti Tr.
(GP)

10.01.2014.
Dodani tekstovi “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (3): najstariji uspornici (“ležeći policajci”) u gradu”, “Metalia Commerce” i “Film ‘Bu se vrnul Samoborček …'”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Uspornici prometa
– Metalia Commerce
– Autobusni promet
– Tramvaj na Tr.
– Film o Samoborčeku
(GP)

09.01.2014.
Dodani tekstovi “Buvljak na Gagarinovom šetalištu” i “Autobusni gradski i prigradski promet na Trešnjevci”. (Vanja)

08.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Pošte Tr.
– Zapuštena Tr.
– Stari natpisi
– Knežija
– Priprema za zimu
– Štenge Tr.
– Crkve Tr.
(GP)

07.01.2014.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Pošte Tr.
– Zapuštena Tr.
– Mladi dani
– Skulpture
– IX. gimnazija
(GP)

05.01.2014.
Dodani tekstovi “Udruga Sunce”, “Mladi dani na Trešnjevci 70-ih i 80-ih” (autor: Bela) i “Sused, pismo za vas! – Pošte Trešnjevke” te unesene dopune i ispravke na stranice “O autorima i suradnicima” te “Osnovne škole Trešnjevke” (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Udruga “Sunce”
– Pošte Tr.
– Galerija “Modulor”
– Popis članaka
– Suradnici
– Mladi dani
(GP)

03.01.2014.
Dodan tekst “IX. gimnazija – tradicija duža od 80 godina” uz ažuriranje linkova na vezanim stranicama.
Ažuriran je i tekst o pizzerijama Trešnjevke (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– IX. gimnazija
(GP)

02.01.2014.
Dodan tekst “Starija povijest Trešnjevke” uz ažuriranje Popisa tekstova. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Starija povijest Tr.
– Pizzerije Tr.
(GP)

30.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Spomenici
– NK Zagreb
– Mostovi
– Jezero Jarun
– Štenge Tr.
– Dječja igrališta
– Ciglenica
– Horvaćanska ul.
– Ciglenica
– Voda
– Crkve Tr.
(GP)

29.12.2013.
Dodan tekst “Izblijedjeli tragovi Rusije/Sovjetskog saveza na tlu Trešnjevke”. Upotpunjen popis svih postova. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Otkačena Tr.
– Skulpture Tr.
– Domovi zdravlja
– Kvart Srednjaci
– Štenge Tr.
– CKT
– Zelena Tr.
– Rusija na tlu Tr.
– Grafiti
– Popločeni putevi
– Dom sportova
(GP)

27.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Pizzerije
(GP)

24.12.2013.
Dopunjen izvještaj o predbožićnoj trešnjevačkoj šetnji. (Vanja)

23.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Otkačena Tr.
– Zapuštena tr.
– Sportski park “Mladost”
– Skulpture i fontane
– Dječja igrališta
– Adžijina ulica
– Remiza
– Tablice osiguravatelja
– Skvot na Jarunu
– Gredice kvart
– Grafiti Tr.
– Konfekcija “Vesna”
(GP)

22.12.2013.
Dodan tekst pjesme “041” u “Pjesme Trešnjevke”, kratak izvještaj o predbožićnoj trešnjevačkoj šetnji. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Dosadašnje akcije
– Prodavaonice
(GP)

21.12.2013.
Dodan tekst “Pongračevo – imena bez trgova i trgovi bez imena”. Dodaje se abecedni popis objavljenih postova. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Pongračevo trgovi
– Štenge na Tr.
– Otkačena Tr.
– Skulpture Tr.
– Sportski sadržaji uz Savu
– Savska cesta
– Selska cesta
– Park Stara Trešnjevka
– Ugao Fedora Kritovca
– Prodavaonice
– Plivalište Mladost
– Željeznica
– Autori i suradnici
(GP)

20.12.2013.
Dopunjen tekst o autorima i suradnicima (dodana lista oznaka uz fotografije) (Vanja)

19.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Crkve Tr.
– Knežija/Horvati
– Selska cesta
(GP)

17.12.2013.
Nadopunjen tekst o grafitima. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Rasadnik HŽ
– Grafiti Tr.
(GP)

16.12.2013.
Ažuriran post o kiparu Mariniću (SMK)
Ažurirani tekstovi “Pizzerije Trešnjevke” i “Tramvaj na Trešnjevci” prema komentarima čitalaca.
Dodani postovi “Trešnjevačke štenge” i “Njeno veličanstvo klupa”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Štenge Tr.
– Klupe Tr.
– Kipar Marinić
(GP)

15.12.2013.
Modificiran tekst o trešnjevačkih 60 semafora, a dodan je i potpis. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Zvuci popločanih puteva
– Horvaćanska cesta
– Administrativna podjela
– Osnovne škole
– O prijateljima
– O projektu
– Skulpture Tr.
– Pjesme Tr.
– Tramvaj na Tr.
– Potok u Prečkom
– Marin Marinić kipar
– Mladen Crnobrnja kao Plik
(GP)

14.12.2013.
Dodan tekst “Zvuci starih popločanih puteva” te jedna fotka uz njega. (Vanja)

12.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Željeznica za Prečko
– No sikiriki
– Šahtovi
– Samoborski kolodvor, stari
– Mitnice Trešnjevke
– Nama na Srednjacima
– Marin Marinić kipar
(GP)

11.12.2013.
Dodan post o kiparu Marinu Mariniću, post o Trešnjevci koja nestaje-foto Z. Dermiček (SM)
Dodan tekst “Advent na Trešnjevci” i pripadajuće fotke (iziskuju prilagodbu postojećim fotkama) (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Dom sportova
– Nadvožnjaci i podvožnjaci
– NK Končar (odvojeni rezultati i tablice)
– Park Stara Tr.
– Spomenici, fontane i obilježja
– Munjara
– Benzinske pumpe
– Tramvaj na Tr.
– “Suvremena žena”
– Ulica Hrvatskog sokola
– CAOP
– Kasarne Tr.
– Galerija fotki Dermiček
– Otvorena kategorija “Trešnjevka koja nestaje”
(GP)

10.12.2013.
Dopunjen tekst “Pjesme o Trešnjevci”, dodana informacija o Predbožićnoj trešnjevačkoj dijagonali. (Vanja)

08.12.2013.
Dodan tekst “Kasarne Trešnjevke”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Kasarne Trešnjevke
– Administrativni pogled
– Zapuštena Tr.
– Nadvožnjaci i podvožnjaci – dovršeno
– Zvonko Špišić – novi članak (priča suradnice LH)
– Tramvaj na Tr.
(GP)

06.12.2013.
Dodan tekst “Administrativni pogled na Trešnjevku jučer i danas”. Male izmjene u tekstu za “Zapuštenu Trešnjevku” i “Skulpture i fontane Trešnjevke” (dodana informacija za Frulaša i boravak fontane Zodijak na restauraciji) (Vanja)

05.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Nadvožnjaci i podvožnjaci Trešnjevke
– Postava uvodnog članka i 14 pojedinačnih članaka (autor MS) 33% gotovosti
– Dom za starije
– Otkačena Tr.
– Fulir
– Hupser
– Zelena Tr.
– OŠ Kralj Tomislav
– Srednje škole
– Špeceraji
– Point
– CAOP

Dodano pet fotki: Kupačica (Lozica), Dražen Petrović (Kovačić), “Kikiriki”, + dvije radne fotke “Kikirikija” (SM)

04.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Pongračevo
– Zelena Tr.
– Skulpture Tr.
– Otkačena Tr.
– CAOP
(GP)

03.12.2013.
Dodani tekstovi “Trešnjevačke skulpture i fontane” te “Iz riznice trešnjevačkih trivijalnosti (2): Hupser na Tomislavovoj ulici”, a nadopunjen je tekst “Pripreme za zimu”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Skulpture i fontane
– Hupser
(GP)

02.12.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Pripreme za zimu – novi članak (“Priče grada”)
(GP)

01.12.2013.
Dopunjen post o Peščanskoj cesti. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Subotnje večeri
– Zagrebačka cesta
– Sport kod Save
– Ozaljska ulica
– Knjižnice Tr.
– Zapuštena Tr.
– NK Trešnjevka
– NK Jarun
– NK Šparta-Elektra
(GP)

27.11.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Subotnje večeri
(GP)

26.11.2013.
Dodan tekst “Subotnje večeri na Trešnjevci 80-ih”, dopunjen tekst “Tramvaj i Trešnjevka” (Vanja)

25.11.2013.
Dodan tekst “Zelena Trešnjevka”, dopunjeni tekstovi “Hoteli Trešnjevke”, “Željeznica i Trešnjevka” i “Tramvaj na Trešnjevci”  (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Zelena Tr.
– Ciglenica
– Neuredna Tr.
– Roštiljska prijestolnica
– Semafori
– Najkraća ulica
– Hoteli
– Željeznica i Tr.
– Tramvaj na Tr.
– Osnovne škole
(GP)

24.11.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Selska cesta
– Javno kupalište Creska
– Dvorana “Kutija šibica”
– Zapuštena Tr.
– Hoteli Tr.
– Mostovi Tr.
– Magazinska cesta
– Otkačena Tr.
– Promijenjeni nazivi
– Jonkeova ulica
– Nazivi trešnjevačkih ulica (novo)
(GP)

23.11.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– link na “povijest” s naslovnice
(GP)

22.11.2013.
Nadopune tekstova “Javno kupalište u Creskoj”, “Knjižnice Trešnjevke” te tekstova o kvartovima Jarun i Gajevo. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Kupalište u Creskoj
– Mostovi Trešnjevke
– Jarun
– Gajevo
– Crkve Trešnjevke
(GP)

21.11.2013.
Nadopuna tekstova “Selska cesta”, “Savska cesta”, “Nestale ulice”, “Slastičarnice Trešnjevke” te “Ulice s izmijenjenim imenima” (Vanja)

20.11.2013.
Prerađen izbornik Aktivnosti. Lista linkova uz svaki kvart. Nadopuna tekstova “Selska cesta”,  “Pjesme Trešnjevke” te “Ulice s izmijenjenim imenima” (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Magazinska
– Pimp My Pump
– Grafiti
– Zapuštena T.
– Otkačena T.
– Semafori
– Zagrebačka avenija
– Stara Trešnjevka
– Željeznica
– Javno kupalište
– Tramvaj na T.
– Savska
– Voda koja život znači
– Ulice s promijenjenim nazivima
– Trešnjevački mostovi
– Stari natpisi
– Rudeška cesta
– Potoci
– Pjesme o Tr.
– Pizzerije
– Petrovaradinska ul.
– Jarunsko jezero
– Semafori
– Glas Trešnjevke
– Raspela
– Budućnost Tr.
– Biciklom…
– Besposlen…
– Peščanska
– Hrvatskog sokola
(GP)

19.11.2013.
Dodani tekstovi “Pupinovo naselje”, “Potoci Trešnjevke”, “Trešnjevački trg”, “Iz riznice Trešnjevačkih trivijalnosti: 60 trešnjevačkih semafora” i “Naše dosadašnje akcije”, međusobno linkanje postova i promjena izgleda linkova u svim postovima je dovršena 100%. Post “Akcije” je obrisan. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Potoci
– Zapuštena T.
– Općina T.
– kvart Stara T.
– Park Kostelska
– Ozaljska
– Trešnjevački trg
– Srednjaci
– Udruga Vestigium
– Slastičarnice T.
(GP)

18.11.2013.
Dodani tekstovi “Tramvaj na Trešnjevci” i “Budućnost Trešnjevke”, nadopunjen tekst o Selskoj cesti, nastavljeno međusobno linkanje postova i promjena izgleda linkova u svim postovima (dovršeno 85%). Dodan novi post “Akcije” (još nedovršen) koji će dati sažetak svih akcija vezanih uz projekt.(Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Studentski domovi
– Špeceraji
– Buhara
– Prepreke
– Horvaćanska cesta
– Gradsko kupalište na Savi
– Dodane karte 1932. na sve kvartove (15)
– Otvoren post “Prometni pravci” s globalnim kartama (6)

17.11.2013.
Dodan tekst “Zgrada općine Trešnjevka u Nehajskoj ulici”, dopunjeni tekstovi o Magazinskoj cesti i Petrovaradinskoj ulici, nastavljeno međusobno linkanje postova i promjena izgleda linkova u svim postovima (dovršeno 65%) (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Savska cesta
– Prepreke za promet
– Grafiti
– Otkačena Trešnjevka
– Zgrada u Zorkovačkoj
(GP)

16.11.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Dječja igrališta
– Srednje škole
– Nestale ulice
– Krapinska ulica
– Post “Zapuštena Trešnjevka”
– Post “Otkačena Trešnjevka”
(GP)

15.11.2013.
Dodani tekstovi “Kupalište na Savi”, promjena izgleda linkova u svim postovima još traje (dovršeno 30%) (Vanja)

14.11.2013.
Dodani tekstovi “Zdravlje Trešnjevke” i “Plik iz susjedstva”, a izmijenjen “Raspela Trešnjevke”.
Izmijenjeni opći tekstovi (Naslovnica, O nama, O projektu, O autorima i suradnicima, Uključi se i ti!), promjena izgleda linkova u svim postovima je u postupku (dovršeno 20%) (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Željezničarske kuće / Magazinska
– Kružni tokovi
– Gajevo
– Joža (“u vrtove”)
– Eko ekipa
– Adžijina
– Mrzla piva
– Vrtovi
– Slobodna knjižnica
– Kino Končar
– Gradski vodovod
– Petrovaradinska
(GP)

13.11.2013.
Dodani tekstovi za “Slobodna knjižnica Prečko” i Pjesme o Trešnjevci”, ažurirani tekstovi za kvartove Vrbani, Stara Trešnjevka, Knežija/Horvati, redizajniran izgled “Povijesti stranica”, promjena izgleda linkova u svim postovima je u postupku (dovršeno 5%) (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Brod Fulir
– Blatne ulice
– Neasfaltirane ulice
– Gostionica “Dvije lipe”
– Istarski trg
– Pregledne karte (1929.) za sve kvartove podešene prema MS-u
(GP)

12.11.2013.
Dodani tekstovi za “Blatne ulice Trešnjevke”, “Neasfaltirane ulice Trešnjevke” i “Kružni tokovi Trešnjevke” te dopunjen tekst o Srednjim školama. (Vanja)

11.11.2013.
Dodan tekst “Stambena zgrada u Zorkovačkoj” (napisala Tina, dodao Vanja), popravljeni neki tipfeleri u nekoliko drugih tekstova, dodana informacija o pizzeriji “Stara Sava” u “Pizzerije Trešnjevke”. Dopunjeni tekstovi “Dječja igrališta Trešnjevke” i “Ulice promijenjenih imena”, a dodan je i tekst “Srednje škole Trešnjevke” (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Dom umirovljenika
– Grješke
– Pizzerije
– OŠ
– “Spektar”
– NK Zagreb
– Naselje PHŠ
– NAMA Trešnjevački trg
– Knjižnice
– Knežija
(GP)

10.11.2013.
Dodani tekstovi “Dom sportova”, “Ocean film”, “Eko ekipa Prečko”, “Eko ekipa Prečko: Urbani vrtlari”, “Munjara (Gradska električna centrala)”, “Gradski vodovod”, “Savska cesta”, “Stari natpisi” te “Teške grješke (greške u javnim natpisima Trešnjevke)”. (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Bazen na Savi
– Mrzla piva
– NK Sava
– Vrbani Point
– Vrbani
– Creska
– Tratinska
– Jezero Jarun
– Jarun
(GP)

09.11.2013.
Dodani tekstovi “NK Sava”, “NK Zagreb”, “NK Concordia”, “NK Šparta-Elektra”, “Bazen “Mladost” na Savi”, “NK Trešnjevka” i “Električna Trešnjevka” (Vanja)

Dodane sve Mladenove mape na Page-eve:
– Ciglenica
– Gajevo
– Gredice
– Jarun
– Knežija
– Ljubljanica
– Pongračevo
– Prečko
– Remiza
– Rudeš
– Srednjaci
– Staglišče
– Stara Trešnjevka
– Voltino
– Vrbani
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– NK Zagreb
(GP)

08.11.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Gumara “Marijan Čavić” – fotka i mapa
– Park Zorkovačka/Kostelska – fotke i mapa
– Raspela – fotka
– Ulične table – fotke
– Sidra – fotke i mapa
(GP)

Dodani tekstovi “Samoborski kolodvor, stari”, “Samoborski kolodvor, novi” i “Mrzla piva” te dopunjeni tekstovi uz “Dom odbojke” (link, malo teksta) i “Adžijina ulica” (samo dopuna naslova). (Vanja)

Dodani/presloženi/izbrisani tekstovi za stranice: “O projektu”, “O autorima i suradnicima”, “O našim prijateljima” (Saša)

Presložene stranice i meniji (GZ)

07.11.2013.
Dodani postovi “Voda koja život znači” (napisao Penzić), Javni park i igralište u naselju Prve hrvatske štedionice (napisala Konstantina), Dječji dom na Selskoj, Trgovački centar “Vrbani” i Trgovački centar “Point”, Gumara “Marijan Čavić”, gostionica “Dvije lipe” (Vanja)

06.11.2013.
Dodani tekstovi “Javno kupalište u Creskoj ulici” (fale fotke), Sidra Trešnjevke (fale fotke), Tramvajsko okretište Prečko (fali fotka), Raspela Trešnjevke (fali fotka) i CAOP (fale fotke) te nadopunjen post o plivalištu u Daničićevoj (sada je kompletan) (Vanja)

05.11.2013.
Korigiran tekst o NK Rudešu i Suvremenoj ženi.
Dodani postovi o nekadašnjem potoku u Prečkom, “Fuliru”, jedinom trešnjevačkom brodu, sidrima Trešnjevke (još nema teksta) i “Pimp my pump” ekipi.
Pregledani svi postovi i teme koji počinju sa slovima A-S radi kontrole tekstova, fotki i linkova, u 20-ak postova su izmijenjeni manji detalji.
Izmijenjeni su slijedeći postovi: Ciglenica, DIF, Kineski restorani, KKP, Krapinska ulica, Pizzerije Trešnjevke. Dodani su slijedeći postovi: Selska (samo dio teksta), Trešnjevački mostovi (samo tekst), Istarski trg (tekst i fotke, fotke treba srediti), Ulične table (tekst), Ulice s promijenjenim imenima (dio teksta) (Vanja)

Dodane tri fotke s izložbe i radionice Pimp My Pump-Železni franc.
Dodano pet scanova/fotki iz publikacije Trešnjevka do 2000. (iz 1990.) – SRC Jarun, Zgrada Crvenog križa, shopping centar Prečko, Trežnica Prečko, Zgrada kazališta Trešnja (Saša)

04.11.2013.
Dodan post o Fedoru Kritovcu i drugi o Uglu Fedora Kritovca, te pripadajuće dvije fotke
Dodano još sedam fotografija u fotogaleriju – skulpture otvorenog prostora, Park veljka Vlahovića. (Saša)

Nadopunjen tekst o Bubari i Slastičarnicama Trešnjevke (Vanja)

Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– NK Rudeš – fotke i mapa
– Bugarski vrt – fotka i mapa
– Benzinske pumpe fotka
– Pizzerije – dodana fotka
– Kineski restači – dodana fotka
– Rudeš i Rudeška cesta – dodana fotka
(GP)

03.11.2013.
Uvodne fotke, fotke, galerije i mape
– Crkve Trešnjevke
– Pruga Prečko
– Željeznica i Trešnjevka
– Konfekcija Vesna
– Osnovne škole
– Studentski domovi
– prepreke prometu automobila
– Hoteli Trešnjevke
– Plivalište Daničićeva
(GP)

Dodani postovi “Rudeška cesta”, “Suvremena žena”, “Konfekcija Vesna”, Udruga Vestigium”, “Studentski domovi Trešnjevke” i “Vrtovi Trešnjevke”, a nadopunjeni tekstovi za “Slastičarnice Trešnjevke” i “Poklopci šahtova iz prošlosti” (Vanja)

02.11.2013.
Dodan tekst za post o Peščanskoj cesti, nadopunjen tekst o Dječjim igralištima (Vanja)

Promjene na web stranici “Mapiranja Trešnjevke” učinjene prije 01.11.2013. nisu evidentirane. 

 

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa zvjezdicom ( * )

7. Kvartovska piva u caffe baru/bistrou "Agora" u Voltinom [VR 2021.]

Caffe bar/Bistro “Agora”

Caffe bar/bistro “Agora” se nalazi u Voltinom, na uglu Županjske i Šibenske ulice, na adresi
Inauguracija 70. tramvaja nove generacije 07.06.2007. s defileom uzduž Horvaćanske ceste [GP 2007.]

Tramvaj na Trešnjevci

Zagreb je dobio svoj prvi tramvaj, tada još konjski, 05.09.1891., povodom Jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe (u povodu
Inicijativa "Plac u kvartu" [Web]

Plac u kvartu

Udruga Zeleni kvart je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja društvenog, ekološkog i zdravog života djece,
Stambena zgrada u Zorkovačkoj ulici [VR 2013.]

Stambena zgrada u Zorkovačkoj

U novim društveno-ekonomskim uvjetima nakon Drugog svjetskog rata Trešnjevka postaje područje za nove urbanističke izazove,
Zračna snimka Trešnjevke s naseljem Prve hrvatske štedionice u prvom planu - preneseno iz knjige "Crvena Trešnjevka"

Naselje Prve hrvatske štedionice

Na praznom prostoru između Selske, Ozaljske i Trakošćanske ulice te Samoborčekove pruge što ga je
Scena sa snimanja filma o "Samoborčeku" [VR 2012]

“Bu se vrnul Samoborček”

Povijest Samoborčeka je pomalo neobična… u doba kada ja taj mali lokalni vlak vozio, svi
Rana faza gradnje HoTo tornja na mjestu bivše Tvornice dječje obuće na Savskoj cesti [GP 2003.]

Tvornica dječje obuće Zagreb

Na Savskoj cesti na broju 32 ne tako davno djelovala je Tvornica dječje obuće “Zagreb”.
Željezničarske kuće uz prijelaz preko pruge s brkljom kod Jagićeve ulice [GP 2013.]

Željezničarske kuće (Magazinska ulica)

Željezničarske kuće koje se nalaze između Magazinske ulice i Zapadnog kolodvora su najstarije građevine na
1 2 3 53

Kategorije