Mateja Nosil: Preobrazba središta Trešnjevke – studentski rad Maketa uz rad Mateje Nosil: “Preobrazba središta Trešnjevke”

Mateja Nosil: Preobrazba središta Trešnjevke – studentski rad

Prostor obrađen u ovome radu (područje obuhvata) se na širem području grada nalazi između dvije prirodne gradske granice, Medvednice i rijeke Save, a u nizu poručja parkovnih karaktera: “prsti” Medvednice, Trg Francuske republike, Park pravednika među narodima, planirani obuhvat (koji je danas rascjepkan ma manje dijelove), zelenilo južno od Ljubljanske avenije te dom na Savi s Kineziološkim fakultetom, Jarun i sama Sava.

Danas je područje obuhvata neafirmirano kao cjelina, postoje tek parkovi koji nisu povezani (Stara Trešnjevka, park IX. gimnazije, voćnjak, park Zvonimira Milčeca). Potrebno ga je povezati u cjelinu tako da zajedno s tržnicom i trgom pred crkvom čini podcentar grada.

Arhivska slika Trešnjevačkog trga - zone užeg obuhvata rada Mateje Nosil Arhivska slika Trešnjevačkog trga – zone užeg obuhvata rada Mateje Nosil

Trešnjevka je izrasla na temeljima radničkog naselja, tako da, iako je svega 2.7km od centra, ima karakter bliskosti, zajedništva, sela, prirode koji je potrebno zadržati, ali dovesti na višu, metropolsku, razinu. Za ostvarenje mira i nesmetanog kretanja korisnika, ceste se skreću i u druge smjerove i oslanjaju na druge pravce u na cestama većih značenja.

Na obuhvatu se stvara sustav parkova. Svakog od njih označava jedna građevina/reper, tako da se uz park Kulture nalazi CeKaTe, uz sport – gimnazija, park za mlade – hostel, senzorni park – tržnica, park astronomije – Gagarinov put, dok su uz trg – crkva i robna kuća.

Zgrada tržnice dio je senzornog parka. Osim različitih instalacija za izazivanje podražaja u parku se nalaze biljke različitih osobina; drveće koje privlači ptice pjevice, cvate i daje plodove (šljive, višnje, kruške,i trešnje) te cvijeće i grmove različitih oblika, visina i boja – sve prikladno upoznavanju svijeta oko sebe. Tematski se slično rješavaju i drugi parkovi.

Tržnica ima sadržaje postojeće tržnice te neke dodatne. U prizemlju se nalazi sami prodajni dio, na katu se nalazi pass-by restaurant (i tržnica i restaurant su dijelovi senzornih podražaja) i trgovine robom danas razmještene oko same tržnice. Prizemlje tržnice otvorenog je tipa, u nju se slobodno ulazi s prostora trga kao njegovog produžetka (kolnički promet je ukinut), a preko nje se nastavlja u parkove. Kad tržnica prestane biti sebi svrhom, ona postaje terasa restauranta, kino na otvorenom… Ovisno o intenzitetu korištenja njen vanjski kapacitet klupa za prodaju lako se može promjeniti.

Izvadak iz rada Mateje Nosil: "Preobrazba središta Trešnjevke" Izvadak iz rada Mateje Nosil: “Preobrazba središta Trešnjevke”

Rad je izrađen pod nadzorom voditelja prof. dr. sc. Krunoslava Šmita te asistentice Ivane Šajn.

(Mateja Nosil)

Cjelokupni rad u .pdf formatu, sa kompletnim tekstom i nizom ilustracija, možete preuzeti ovdje.

 

Vezani tekstovi:

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa zvjezdicom ( * )

Kategorije