Center map

ERC / CAOP (Centar za automatsku obradu podataka) / APIS

ERC / CAOP (Centar za automatsku obradu podataka) / APIS CAOP – Centar za automatsku obradu podataka “na kraju grada” [VR 2013.]

Tokom šezdesetih godina 20. stoljeća započela je era računala, a jedan od pionira u tom procesu je  Elektronički računski centar (ERC), osnovan 1964. godine u Zagrebu. Sedam godina kasnije pridružuje mu se Sveučilišni računski centar (SRCE), koji je osnovan je 29. travnja 1971. godine odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj.

1969. godine ERC je kao četvrti u svijetu instalirao sustav IBM 360/30 smješten u namjenski izgrađenom paviljonu u Nehajskoj ulici. Paviljon sa smjelom armiranobetonskom konzolnom konstrukcijom koja se opire sili teže potpisuju arhitekti Vjenceslav Richter, Krešimir Cimperšak i Maja Šah-Radović. Realiziran deset godina nakon Richterova antologijskog paviljona Jugoslavije na Svjetskoj izložbi u Bruxellesu 1958. godine paviljon ERC materijalizira odmak od arhitekture visoke moderne prema strukturalističkom koncipiranju prostora i brutalističkoj estetici golog betona.

Kao jedan od slijedećih koraka u uvođenju računala u sve grane života bila je selidba centra u novi prostor. Ranih 80-ih godina na krajnjem jugozapadu Prečkog u Paljetkovoj ulici, na samome rubu grada tik uz polja i livade izgrađen je i tehnički je opremljen gradski Centar za automatsku obradu podataka, Centar za automatsku obradu podataka (CAOP), neobična građevina koja obilježava taj dio grada. Godine 1987. odigrao je CAOP važnu ulogu za vrijeme Univerzijade kada je bio glavni nosilac informatičke podrške svih sportskih natjecanja tih Svjetskih studentskih sportskih igara.

CAOP - Centar za automatsku obradu podataka [VR 2013.]
CAOP – Centar za automatsku obradu podataka [VR 2013.]

Centar se u toj zgradi nalazi i danas (pretvoren u poduzeće Apis IT koje radi na tržišnim principima). Kao i nekad, zgrada je i danas okružena vrtovima i livadama te sa sjeverne strane dječjim vrtićem Prečko i dvjema stambenim zgradama. Ispred zgrade se nalazi lijep drvored platana, a sa stražnje strane svoj vrt ima čuveni starosjedilac Joža (Josip Svilković) koji uzgaja koze i prodaje kozje mlijeko i sir. Joža je postao poznat kroz emisiju Globalno sijelo i napise u medijima o seoskom životu na rubu grada.

Napomena: Zahvaljujemo Tamari Bjažić Klarin i Ana Mariji Habjan na podacima o zgradi ERC-a u Nehajskoj.

(Vanja)

Zanimljive poveznice:

 

Center map

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa zvjezdicom ( * )