Center map

Udruga “Sunce”

Udruga “Sunce” Sportsko plesna dvorana i sjedište udruge “Sunce” [GP 2013.]

Udruga Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce osnovana je 2004. godine kako bi se omogućilo provođenje nezavisnih obrazovnih, psihosocijalnih, zdravstvenih i humanitarnih programa za dobrobit i razvoj djece, mladih, obitelji i zajednice.

Misija Sunca je organiziranje i provođenje obrazovnog, odgojnog, psihosocijalnog i savjetodavnog te humanitarnog rada sa svrhom poticanja ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica. Vrijednosti Sunca su ljubav, učenje, i razvoj (profesionalni i osobni), profesionalna i opća etičnost te etika poslovanja i autentičnost.

Trenutačno najveći humanitarni program koji se provodi u Suncu je „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“ koji je nastao u partnerstvu s Vijećima gradske četvrti Trešnjevka Sjever i Jug, a provodi se u suradnji sa školama s područja Trešnjevke i Centrom za socijalnu skrb Trešnjevka i Školskom medicinom Trešnjevka. Savjetovalište nudi brojne projekte i aktivnosti za djecu, mlade i odrasle osobe (posebice roditelje) koje se sastoje od savjetovanja i psihoterapije, pomoći u učenju, savjetovanja u odgajanju djece, edukativno kreativnih socijalizacijskih grupa i tečaja za buduće mame i tate.

Kroz program „Ja mogu, ja hoću! Za bolju budućnost“ mladim studentima i nezaposlenim stručnjacima društveno humanističkog profila Sunce pruža priliku za volontiranje i stručno usavršavanje.

Jedan od programa koji se uskoro pokreće u Suncu je i „Kvart klub Sunce“ kojim se lokalno stanovništvo želi potaknuti na izgradnju i održavanje kvartovskog identiteta.

Korisnici Sunca su djeca, mladi, roditelji i cijele obitelji, odrasli pojedinci koji se uključuju u seminare, stručna usavršavanja i druge aktivnosti, osobe usmjerene na osobni i profesionalni razvoj i prema tome korisnici Sunca su i zajednice iz kojih ti pojedinci, obitelji i grupe dolaze.

U Suncu se provode i brojni programi samofinancirajućeg karaktera poput savjetovanja i psihoterapije, coachinga, edukacija i seminara kao što su seminar za savladavanje treme, radionice opuštanja i otpuštanja stresa i drugi.

Sjedište udruge Sunce je na Knežiji, u Albaharijevoj 2.

(Ivan Pavlović)
 

Center map

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa zvjezdicom ( * )