Tvornica namještaja Šavrić u telefonskim imenicima kroz desetljeća

Tvornica namještaja Šavrić u telefonskim imenicima kroz desetljeća

Tvornica “Marko Šavrić” niz je godina bila jedna od vodećih proizvođača namještaja u Hrvatskoj i jednim je dijelom djelovala i na području Trešnjevke, u prostoru između Tratinske i nekadašnje Dugandžićeve, a danas Andrašecove ulice. Više o povijesti tvornice i općenito korisnicima te lokacije možete pročitati u tekstu “Obrtnički i poslovni prostori između Tratinske i Andrašecove ulice (stolarija Gabron, Marko Šavrić, Gap …)”.

Ovaj tekst donosi izvatke iz nekih od telefonskih imenika iz perioda između 1951. i 1992. U njemu možete vidjeti ne samo pregled lokacija na kojem je djelovalo poduzeće “Marko Šavrić” tijekom svojeg postojanja već i promjene u strukturi poduzeća uvjetovane gospodarskim i političkim promjenama tog razdoblja. Podaci su preneseni iz starih telefonskih imenika na čemu se od sveg srca zahvaljujemo Vladimiru Tarnovskom i Mladenu Sokeleu.

Telefonski imenik iz 1951.:

 • Uprava Proizvodnje pokućstva “Šavrić Marko”, Zrinjevac 17 (Direktor: tel 39-061; Komercijalno-tehnički odjel: 23-67; Personalni odjel i sekretarica: 34-791; Kućna centrala 35-22)
 • Pogon br. 1 i Skladište III, Grahorova 4 (tel 23-949)
 • Pogon br. 2, Ilica 189 (tel 39-265)
 • Pogon br. 3, Prilaz Ive Lole Ribara 4 (danas: Prilaz baruna Filipovića) (tel. 34-715)
 • Pogon br. 4, Nova Ves 57b (tel. 36-487)
 • Pogon br. 5, Savska cesta 86 (tel. 33-656)
 • Pogon br. 6, Ulica Rade Končara 29 (danas: Tratinska ulica 29) (tel. 24-270)
 • Pogon br. 7, Vrandučka 41 (tel. 33-265)
 • Pogon br. 8, Kaptoi 10 (tel. 39-072)
 • Pogon br. 10, Palmotićeva 68 (tel. 23-692)
 • Skladište II., Heinzelova 41 (tel 35-058)
 • U sklopu poduzeća djelovao je i Dom učenika u privredi, Gajeva 32 (tel. 39-47)

Telefonski imenik iz 1964.:

 • Drvno proizvodno poduzeće »Marko Šavrić«, Jukićeva 24 (centrala: 38 243 i 38 364; Direktor 37 894; Komercijalni odjel 38 819)
 • Prodavaonica pokućstva, Praška 10 (tel. 573 930)
 • Pogon I, Prilaz Ive Lole Ribara 4 (danas: Prilaz baruna Filipovića) (tel. 34-715)
 • Pogon II, Nova Ves 57b (tel. 36-487)
 • Pogon III, Ulica Jakše Dugandžića 14 (danas: Ulica Florijana Andrašeca) (tel. 561 270)
 • Pogon IV, Grahorova 4 (tel 572 833)
 • Skladište sirovina, Heinzelova 45 (tel 641 253)

Telefonski imenik iz 1967.:

 • “Marko Šavrić”, drvno proizvodno poduzeće, Jukićeva 24 (Glavni direktor: 37 894; Sekretarijat: 38 364; Računovodstvo: 38 364; Tehnički direktor: 38 243; Prodaja: 38 819; Nabava: 39 305)
 • Radna jedinica I, Prilaz Ive Lole Ribara 4 (danas: Prilaz baruna Filipovića) (tel. 573 930)
 • Radna jedinica II, Ulica Jakše Dugandžića 14 (danas: Ulica Florijana Andrašeca) (tel. 561 270)
 • Skladište, Heinzelova 45 (tel 641 253)
 • Skladište, Jukićeva 26 (tel. 39 220)
 • Prodavaonica, Praška 10 (tel. 33 909)
 • Prodavaonica, Grahorova 4 (tel 574 257)

Telefonski imenik iz 1969.:

 • “Marko Šavrić”, drvno-proizvodno poduzeće, Jukićeva 24 (Glavni direktor: 440 681; Sekretar: 440 679; Tehnički direktor: 440 805; Direktor prodaje: 441 857; Direktor PRS-a: 440 679; Nabavni sektor: 441 249; Prodajni sektor: 441 249; Tehnički sektor: 440 669)
 • Radna jedinica I, Prilaz Ive Lole Ribara 4 (danas: Prilaz baruna Filipovića) (tel. 573 930)
 • Radna jedinica II, Ulica Jakše Dugandžića 6 (danas: Ulica Florijana Andrašeca) (tel. 561 270)
 • Skladište, Heinzelova 45 (tel 641 253)
 • Skladište, Jukićeva 26 (tel. 441 862)
 • Prodavaonica, Nikole Tesle 2  (tel. 33 909)
 • Prodavaonica, Grahorova 4 (tel 574 257)
 • Prodavaonica, Vlaška 86 (tel. 419 476)

Telefonski imenik iz 1972.:

 • “Marko Šavrić”, drvno proizvodno poduzeće, Jukićeva 24 (Glavni direktor: 440 681; Direktor općeg sektora: 418 080; Tehnički direktor: 440 805; Direktor prodaje: 441 857; Direktor nabave: 440 669; Direktor PRS-a: 440 679; Tehnički sektor: 419 836; Prodajni sektor: 441 249; porta Jukićeva 26: 441 862)
 • Radna jedinica I, Prilaz Ive Lole Ribara 4 (danas: Prilaz baruna Filipovića) (tel. 573 930)
 • Radna jedinica II, Ulica Jakše Dugandžića 6 (danas: Ulica Florijana Andrašeca) (tel. 561 270)
 • Radna jedinica III, I Pile 10 (tel. 512 511)
 • Radna jedinica IV, I Pile 10 (tel. 512 916)
 • Skladište gotove robe, I Pile 10 (tel. 512 678)
 • Skladište građe, Heinzelova 45 (tel 641 253)
 • Skladište, Kozari bok bb (tel. 641 705)
 • Bravarija i remont, Jukićeva 26 (tel. 441 862)
 • Prodavaonice
  • Nikole Tesle 2  (tel. 443 082)
  • Nikole Tesle 5 (tel. 448 844)
  • Ilica 130 (tel. 574 627)
  • Vlaška 86 (tel. 419 476)
  • Slovenska 2 (tel. 571 828)
  • Grahorova 4 (tel 574 257)
  • Proleterskih brigada 222 (tel. 514 428)

Telefonski imenik iz 1981.:

 • “Marko Šavrić”, radna organizacija za proizvodnju i promet namještajem i drvnim proizvodima, Jukićeva 24 (Glavni direktor: 440 681; Radna zajednica Zajedničke službe – centrala: 410 620, 410 680, 419 836; Opći i kadrovski sektor: 441 862; Šef općeg i kadrovskog sektora: 441 862; Služba kapitalne izgradnje: 441 249; Služba dizajna i razvoja proizvoda: 410 680; Viši pravni savjetnik: 418 080; Direktor nabave: 440 669; Nabavni sektor: 448 629; Tehnički direktor: 440 805; Tehnički sektor: 419 836; Direktor prodaje: 441 857; Šef veleprodaje: 414 654; Veleprodaja, fakturiranje, servis: 410 620; Reklama i propaganda: 410 680; Direktor privredno računskog sektora: 440 679; Računovodstvo industrije: 440 679; Računovodstvo maloprodaje: 449 541; ERC, potrošački krediti: 449 541)
 • OOUR Tvornica namještaja, Šavrićeva b.b. (danas: Škorpikova ulica) (tel. 576 300)
 • Radna zajednica, Slovenska 24 (tel. 572 314)
 • OOUR Maloprodaja, Jukićeva 24 (tel. 441 249)
 • Prodavaonice
  • Nikole Tesle 2  (tel. 443 082)
  • Nikole Tesle 5 (tel. 448 844)
  • Ilica 130 (tel. 574 627)
  • Vlaška 86 (tel. 419 476)
  • Slovenska 2 (tel. 571 828)
  • Grahorova 4 (tel 574 257)
  • Proleterskih brigada 222 (tel. 514 428)
  • Jukićeva 24 (tel 445 293)

Telefonski imenik iz 1987.:

 • “Šavrić”, radna organizacija za proizvodnju i promet namještajem i drvnim proizvodima, Jukićeva 24
 • Radna zajednica Zajedničke službe (centrala: 410 620, 410 680, 419 888, 433 684, 418 413; Glavni direktor: 440 681, 418 080; Direktor općeg i kadrovskog sektora: 441 862; Pravni savjetnik: 414 654; Rukovodilac sektora istraživanja, razvoja, plan i analiza: 419 891; Sektor istraživanja, razvoja, plan i analiza: 410 680
 • Nabavni sektor (Direktor nabavnog sektora: 419 885; Rukovodilac nabavnog sektora: 440 669; Nabavni sektor: 448 629)
 • Tehnički sektor (Pomoćnik glavnog direktora za proizvodno-tehničke poslove: 440 805; Direktor sektora proizvodnje: 419 836; Rukovodilac tehničkog sektora: 419 881; Tehnički sektor: 419 888)
 • Prodajni sektor (Direktor prodajnog sektora: 441 857; Šef veleprodaje: 414 654; Šef predstavnika: 419 884; Šef izvoza: 418 429; Servis, Slovenska 24: 571 084; Fakturni, Jukićeva 24: 414 654; Reklama i propaganda: 410 680)
 • Privredno-računski sektor (Direktor: 440 679; računovodstvo industrije: 410 680; Računovodstvo maloprodaje: 410 680; Salda konti: 410 680; ERC: 433 684; potrošački krediti: 433 684)
 • OOUR Tvornica namještaja, Šavrićeva b.b. (danas: Škorpikova ulica) (Upravitelj: 151 228; Centrala: 153 100; Porta: 151 227; Skladište gotove robe: 151 226; Prodaja i otprema robe: 153 073, 153 075; Šef transporta: 153 074)
 • OOUR Maloprodaja, Slovenska 24 (tel. 572 713; Upravitelj: 571 314; porta: 572 846)
 • Prodavaonice namještaja:
  • Nikole Tesle 2  (tel. 421 703)
  • Nikole Tesle 5 (tel. 427 752)
  • Grahorova 4 (tel 574 257)
  • Vlaška 86 (tel. 419 476)
  • Ilica 130 (tel. 574 627)
  • Slovenska 2 (tel. 571 828, 572 655)
  • Proleterskih brigada 222 (tel. 514 428)
  • Jukićeva 24 (tel 445 293)
  • Velesajam, Avenija Borisa Kidriča 2 (danas: Avenija Dubrovnik) (tel. 535 294)

Telefonski imenik iz 1992.:

 • “Šavrić”, poduzeće za proizvodnju i promet namještaja i drvnih proizvoda, Jukićeva 24
 • Stručne službe (centrala: 410 620, 410 680, 419 888, 433 684, 418 413, 448 143; Generalni direktor: 440 681, 418 080; Pravni savjetnik: 414 654)
 • Opći i kadrovski sektor (Direktor: 441 862; Voditelj pravnih psolova: 441 249; referent za ONO i DSZ, Slovenska 24: 572 713)
 • Sektor istraživanja, razvoja, plana i analize (Rukovodilac sektora: 419 891; Reklama i propaganda: 410 620; Nabavni sektor: 448 629, 419 890; Direktor: 419 885; Šef: 440 669)
 • Tehnički sektor (Pomoćnik generalnog direktora za proizvodno-tehničke poslove: 440 805; Rukovodilac tehničkog sektora: 419 836)
 • Proizvodni sektor (Direktor: 419 881; Tehnički sektor: 419 888)
 • Prodajni sektor (Direktor: 441 857; Šef predstavnika: 419 884; Šef izvoza: 418 420; Fakturni: 414 654; Maloprodaja: 419 879)
 • Maloprodaja, Slovenska 24 (Direktor: 572 314; Servis: 572 084; Porta: 572 846; prodajni centar: 572 655)
 • Prodavaonice namještaja:
  • Nikole Tesle 2  (tel. 421 703)
  • Grahorova 4 (tel 172 279)
  • Vlaška 86 (tel. 419 476)
  • Ilica 130 (tel. 574 627)
  • Slovenska 2 (tel. 174 936)
  • Slovenska 24 (tel. 572 084)
  • Proleterskih brigada 222 (tel. 514 428)
  • Jukićeva 24 (tel 445 293)
  • Velesajam, Dubrovačka avenija 2 (danas: Avenija Dubrovnik) (tel. 535 294)
 • Privredno-računski sektor, Jukićeva 24 (Direktor: 440 679; Šef računovodstva 440 679; Računovodstvo industrije: 410 680; Računovodstvo maloprodaje: 410 680; Salda konti: 419 880; ERC: 433 684; potrošački krediti: 433 684)
 • Tvornica namještaja, Šavrićeva b.b. (danas: Škorpikova ulica) (Centrala: 153 100; Direktor: 151 228; Porta: 151 227; Skladište gotove robe: 151 226; Prodaja i otprema robe: 153 073, 153 075; Šef transporta: 153 074)

 

Vezani tekstovi:

Zanimljive poveznice:

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa zvjezdicom ( * )

Zaštitni znak caffe bara “Iva”, [VR 2020.]

Caffe bar “Iva”

Caffe bar “Iva” nalazi se na uglu Travanjske i Srpanjske ulice u Vrbanima i otvoren
Magazinska cesta [GP 2013.]

Magazinska cesta

Magazinska cesta (danas Magazinska ulica) je nedvojbeno najstarija imenovana cesta Trešnjevke, nastala je odmah nakon
Balada iz predgrađa - Melengradska ulica [GP 2009.]

Pjesme o Trešnjevci

Ovo je kutak za pjesme o Trešnjevci i one koje svojom atmosferom podsjećaju na Trešnjevku
Crkva Sv. Marka Križevčanina na Selskoj cesti [KK 2010.]

Crkva Sv. Marka Križevčanina

Crkvu Sv. Marka Križevčanina projektirao je arhitekt Marijan Haberle, a izgrađena je 1941. godine. U
Okupljeni štovatelji prilikom otkrivanja obilježja "Ugla Fedora Kritovca" u Parku Stara Trešnjevka [GP 2013.]

Ugao Fedora Kritovca u Parku Stara Trešnjevka

Projekt 1POSTOZAUMJETOST i Centar za kulturu Trešnjevka su dana 30. listopada 2012. s početkom u
Priznanje koje se dodjeljivalo zaslužnim sudionicima "Smotre amaterskog stvaralaštva Trešnjevke" u 80-ima [SM]

Galerija DDT

Znate li da se Galerija Modulor nije oduvijek zvala tim imenom niti je imala današnju
Fedor Kritovac (Zagreb 1938. - Zagreb, 2011.)

Fedor Kritovac

Fedor Kritovac je bio arhitekt, urbani sociolog, aktivist, životom i djelovanjem vezan za grad Zagreb
Kuća s tornjićem na Novoj cesti [GP 2014.]

“Dvorci” Trešnjevke

Ulaskom novih urbanističkih pravila u građevinski prostor Trešnjevke na njenom se teritoriju mogu ponegdje naći
1 2 3 53

Kategorije