Almanah Udruženja trgovaca, Zagreb, 1932.-1935. Almanah Udruženja trgovaca, Zagreb, 1932.-1935. [VR 2015.]

Almanah Udruženja trgovaca, Zagreb, 1932.-1935.

Početkom 30-ih godina 20. stoljeća stupio je u Kraljevini Jugoslaviji na snagu Zakon o radnjama koji je, kako stoji u uvodnom slovu Almanaha, “… ostvario davnu želju trgovačkog staleža za što boljom i jačom organizacijom”. Jedna od posljedica tog zakona je bilo i osnivanje prinudnih udruženja trgovaca u cijeloj državi. Jedno od takvih udruženja je bilo i “Prinudno Udruženja trgovaca za grad Zagreb te srezove Zagreb i Dugoselo” koje je bilo jedno od najvećih u tadašnjoj državi. S ciljem informiranja šire javnosti o radu udruženja i pomoći članstvu u ostvarivanju prava i izvršavanju obaveza Udruženje je izdalo taj Almanah, prvi svoje vrste u državi.

U Almanahu se između ostaloga nalaze i slijedeća poglavlja:

– Poslovni izvještaj
– Prikaz općih privrednih prilika u izvještajnom razdoblju
– Tajnički izvještaj
– Pravila i pravilnici
– Trgovina i željeznice
– Što se može zaplijeniti za naplatu poreza?
– Popis sekcija s članovima

Između pojedinih poglavlja se nalaze i stranice s reklamama i propagandnim tekstovima.

Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]
Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]

Kao što se može vidjeti iz popisa odabranih poglavlja, Almanah može odlično poslužiti za proučavanje zakonodavstva tog perioda, međutim još i više kao dokumenat koji pokazuje stanje u trgovini tog doba u gradu Zagrebu i na Trešnjevci. Prisjetimo se, Trešnjevka se tada nalazila na samome početku svog urbanog razvoja, Tržnica Trešnjevka je nastala oko 1930., 1935. godine je tramvaj došao na Trešnjevku, tek koju godinu prije otvorene su Osnovna škola Kralja Tomislava (1928.) i Osnovna škola Augusta Šenoe (1931.), crkve Sv. Josipa i Sv. Marka Križevčanina (1939. odnosno 1941.) još nisu otvorene… Obzirom da je članstvo u Udruženju bilo obavezno i da popis sekcija s članovima sadrži imena svih vlasnika trgovina s adresama, ovaj popis pruža izvanrednu priliku za proučavanje povijesti grada i brojnosti i rasporeda trgovina svih vrsta u tom periodu.

U ovome članku dat ćemo popis svih trgovaca na području Trešnjevke poredanih po sekcijama, kao što je navedeno i u Almanahu. Imena sekcija su dana u originalu, kako je navedeno u Almanahu.

1. Sekcija trgovaca manufakturnom kratkom i pletenom robom, galanterijskom robom, rublja i odijela, šešira i kapa te krzna i športskim potrebštinama
(492 trgovine na popisu, izdvojene su samo trgovine na području današnje Trešnjevke)

Borenstein Szerena, Ozaljska 69
Ferlež Marija, Knežija 31
Gross Hinko, Tratinska 14
Haendel Chaim Wolf, Tratinska 25
Jedjud Ivan, Tratinska 60
Kovač Ivan, Ozaljska 38
Ludaš Andrija, Ozaljska 18
Lustig Vladimir, Tratinska 37
Nikolauš Ljubo, Omiška 6
Orešnik Franjo, Bistrička 3
Petrokov Josip, Tratinska 53
Tiško Viktor, Ozaljska 69
Hoch Lotta, Ozaljska 50
Malek Stjepan, “Kokot”, Ozaljska 21

2. Sekcija veletrgovaca vinom i žestokim pićima te mineralnih voda.
(55 trgovina)

Bez trgovina na području Trešnjevke

Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]
Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]

3. Sekcija trgovaca živežnom i mješovitom robom, delikatesnom i specerajskom, suhomesnatom robom te bonboniere
(373 trgovine)

Andrejević i Milakov, Selska cesta 56
Andrejević Vito i Vojina Milakov, Zagorska 11
Anić Štefanija, Tratinska 14
Arbanas Antun, Nova cesta 53
Bat Josip, Selska cesta 161
Cvetan Stjepan, Zagorska 17
Engelhardt Stjepan, Tratinska 50
Germ Vladimir, Zvornička 3
Gjumlić Josipa, Nehajska 1
Gustović Franjo, Dobojska 1
Horvat Stjepan, Ozaljska 52
Huppert Franjo, Tratinska 51
Janeš Josip, Ivanečka 37
Klarić Andrija, Selska cesta 52
Kos Miroslav, Zagorska 77
Kovač Grga, Ozaljska 62
Kovačić Ivan, Trešnjevka 45
Kukić I., Savska cesta 21
Lipovac Ferdo, Selska cesta 32
Mayer Eleonora, Savska cesta 196
Miljčić Aleksandar, Savska cesta 138a
Petrinec Anđelko, Savska cesta 132
Petković Josip, Nova cesta 53
Petrinčić Marija, Zadarska 5
Pucko Stjepan, Nova cesta 46
Puškaš “Serdar” Milan, Nova cesta 53
Rešković Ilija, Dobojska 1
Rydl Marija, Hruševečka 10
Sertić Marija, Horvaćanska 21
Spančić Dragutin, Nova cesta 57
Ungar Zvonimir, Savska cesta 196
Vajdić Tomo, Savska cesta 98
Vukmanić Ivan, Tratinska 46
Weber Antun, Tratinska 15
Weinberger Ervin, Savska cesta 94
Gradišar Franjo, Zagorska 55
Pick Otto, Savska cesta 38
Papo Sida, Ozaljska 64
Perc Ernest, Klanječka 5

4. Sekcija trgovaca stakla, porculana, jedaćeg pribora, slika i okvira
(50 trgovina)

Neumann Antun, Tratinska 52
Škrjanec Josip, Tratinska 52

5. Sekcija trgovaca agenata i komisionara
(190 trgovina)

Bez trgovina na području Trešnjevke

6. Sekcija trgovaca boja, lakova, košarača i četkara
(31 trgovina)

Vižintin Željko, Nova cesta 28

7. Sekcija trgovaca živom i zaklanom robom
(44 trgovine)

Bez trgovina na području Trešnjevke

Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]
Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]

8. Sekcija trgovaca mlijekom i mliječnim proizvodima
(25 trgovina)

Bez trgovina na području Trešnjevke

9. Sekcija vlasnika biroa za promet nekretninama
(68 trgovina)

Emirović Tomo, “Orijent”, Samoborski kolodvor

10. Sekcija trgovaca drogerijskom i parfuerijskom robom, kozmetičkom robom te kemijsko-sanitetskim materijalom
(54 trgovine)

Bez trgovina na području Trešnjevke

11. Sekcija trgovaca kemikalijama, drogama, medicinskim i naučnim instrumentima i aparatima, raznim uljima i njihovim derivatima
(84 trgovine)

Miljan Z. i drug, Samoborska 45
Šafranek M.k.d., Samoborska 20

12. Sekcija trgovaca knjigama, papirom, školskim, pisaćim i risaćim priborom, muzikalijama, zredskim priborom, markama i kartonskim izradbama
(208 trgovina)

Pavlović Ivan, Nova cesta 62a
Radošević Sofija, Nova cesta 90
Strmski Ferdo, Tratinska 1
Stuglin Juraj, Ozaljska 42

13. Sekcija trgovaca kolonijalnom robom, žitaricama i mlinskim proizvodima
(40 trgovina)

Bez trgovina na području Trešnjevke

14. Sekcija trgovaca, zlatara, urara i draguljara
(65 trgovina)

Bez trgovina na području Trešnjevke

15. Sekcija trgovaca željeznara, kovinara i srodnih struka
(129 trgovina)

Kovačić Ivan, Ozaljska 45
König Ivan, Savska cesta 11
Papo Mordo, Ozaljska 38

16. Sekcija trgovaca kožom i postolarskih potrepština
(52 trgovine)

Bogović Josip, Ozaljska 43
Frank Julius, Savska cesta 6
Halužan Josip, Ozaljska 38

17. Sekcija vlasnika filmskih poduzeća
(22 trgovine)

Bez trgovina na području Trešnjevke

Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]
Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]

Sekcija broj 18 se ne nalazi u Almanahu.

19. Sekcija trgovaca sajmara
(58 trgovaca)

Balija Stjepan, Zvečajska 31
Čoh Katarina, Nova cesta 183
Gjirlić Ivan, Novigradska 4
Huber Ivan, Puščanska 4
Jančin Katica, Klanječka 34
Jiruš Stjepan, Knežija 57
Pisačić Stjepan, Zvečajska 17
Stupar Ivan, Sokolgradska 84

20. Sekcija trgovaca starim stvarima
(87 trgovaca)

Borošak Pavel, Badalićeva 25
Cernelić Ivan, Tratinska 52
Federbuš Samuel, Ozaljska 69
Marija Mačuka, Tratinska 40
Miličić Jelisava, Klanječka 33
Stanzer Paula, Selska cesta 42
Južnić Matija, Horvaćanska 44

21. Sekcija trgovaca elektrotehničkim materijalom, radio aparatima, gramofonima, fotografskim aparatima te doknadnim dijelovima
(70 trgovaca)

Bez trgovina na području Trešnjevke

22. Sekcija trgovaca voća i povrća
(129 trgovaca)

Čatić Muhamed, Ozaljska 47
Franjo Marija, Tratinska 55,
Gudan Petar, Ogrizovićeva 28
Komac Sabina, Selska cesta 52
Merkoci Ivan, Poznanovečka 15
Milosavljević Dušan, Tratinska 43
Plasaj Matija, Selska cesta 30
Polšak Franjo, Ozaljska 138
Prelo Muhamed, Tratinska 26
Rabar ud. Ana, Tratinska 20
Repičić Safet, Ozaljska 73
Trifunović Božidar, Tratinska 12
Weiss S. Makso, Cesargradska 50

23. Sekcija trgovaca gorivim drvom, ugljenom, koksom, briketima, građevnim materijalom te sijenom i slamom
(206 trgovaca)

Horvatić Marija, Selska cesta 122
Capek Ivan, Selska cesta 22
Fidermuc Albert, Nehajska 33
Fischbach Leon, Sokolgradska 9
Foršek Slavko, Savska cesta 8
Franjić Luka, Savska cesta 152
Hermann Korola Nada, Selska cesta 147
Kerhin Milan, Daničićeva 5
Lamer Ferdo d.d., Nova cesta 39
Lisac Ivan, Nova cesta 106
Pogačić Milan, Magazinska 25
Rukavina Mandica, Selska cesta 105
“Samoborksa” d.d., Samoborski kolodvor
Šiger F, Selska cesta 42
Škaberna Stjepan, Samoborska bb
Tompa Janko, Tratinska 35
Zalar Matko, Badalićeva 25
Zidar Josip, Savska cesta 82
Vidmar Ludvig, Samoborska 8
Čas Ivan ml., Tratinska 32

Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]
Iz sadržaja Almanaha Udruženja trgovaca [VR 2015.]

U slijedećim sekcijama nije bilo članova sa područja Trešnjevke:

24. Sekcija trgovaca cipela, obuće, kovčega i torbara
(44 trgovca)

25. Reklamna poduzeća itd
(9 trgovaca)

26. Autorska prava itd
(11 članova)

27. Informacioni biroi, davanje trgovačkih informacija itd
(3 člana)

28. Poduzeća za prodaju stvari javnom dražbom itd
(2 člana)

29. Zavodi za prepise, prevode, diktate u stroj i umnožavanja itd
(5 članova)

30. Trgovina raznim kućnim potrepštinama i patentiranim novostima itd
(7 članova)

31. Pogrebni zavodi
(4 člana)

32. Poslovnice za industrijske i saobraćajne potrepštine
(4 člana)

33. Poduzeća za posredovanje, zastupanje, savjetovanje itd
(14 članova)

34. Burzovni mešetari i financijska zastupanja
(18 članova)

35. Privatni detektivski biroi
(2 člana)

36. Trgovci naravnim i umjetnim cvijećem
(4 člana)

37. Sekcija služnika
(75 članova)

(Vanja)

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa zvjezdicom ( * )

Kategorije