Trnje

  • Tamo gdje je vrijeme stalo [Trnje]

    Tamo gdje je vrijeme stalo [Trnje]

    Nekoliko mjesta u gradu doimaju se kao da žive izvan našeg svemira, kao da je u njima na neki način vrijeme stalo. Neka od njih zaista još uvijek žive (iako se čini kao da su zamrznuta u vremenu), dok su neka od njih doista “ograđena” od svijeta na ovaj ili onaj način. Napuštena kućica u… Više →

  • Zašto Trnje u Mapiranju Trešnjevke?

    Zašto Trnje u Mapiranju Trešnjevke?

    Trešnjevka, Trnje i još istočnija Peščenica čine gradski “vijenac” nekadašnjih zaselaka koja su s dolaskom industrijalizacije krajem 19. i početkom 20. stoljeća postala područja širenja novosagrađenih tvorničkih pogona, ali i kućica radnika koji su pristigli u grad iz raznih krajeva zemlje. U drugoj polovici 20. stoljeća ti su kvartovi malo-pomalo inkorporirani u grad, no u… Više →